PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Aandacht voor oogkliniek bij themadienst: ZIEN

De ZWO groepen van Geleen Beek Urmond en Sittard Grevenbicht gaan de komende twee jaar een oogkliniek financieel steunen die Samuël en Tamara Verkerk in Zambia opzetten. Bertha en Henk Verkerk zijn de ouders van Samuël en bekend bij veel kerkgangers. Bertha vertelde eerder in een dienst al eens over deze kliniek.  

Dat deed ze ook in de gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk op zondag 25 juni. In Zambia zijn veel mensen onnodig blind en slechtziend en toegang tot goede betaalbare oogzorg is een groot probleem. Onlangs waren Henk en Bertha op bezoek in Zambia bij hun zoon, schoondochter, drie kleinkinderen en bij de kliniek.

Bertha toonde foto’s van praktijkgevallen, hoe gewenst en zinvol de hulp daar is en gaf een inkijkje in het dagelijks leven aldaar.

De dienst werd onder leiding van Hans Timmermans muzikaal opgeluisterd door zang van de cantorij, helemaal in sfeer.

Vrolijke Afrikaanse klanken vulden de kerk. Nelly de Haan begeleidde op orgel en piano. Het klonk aanstekelijk en nodigde uit tot enthousiast meeklappen.

In de overdenking van dominee Irene Pluim stonden verhalen over genezingen van blinden door Jezus centraal. Zij hield de gemeente een spiegel voor. Wie ziende is kan nog steeds blind zijn, geestelijk blind. Willen wij dat of hebben we oog voor de noden van onze naasten, dichtbij en ver weg? Dat klonk ook door in het slotlied 992:

  

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

 

Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

 

Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken en delen

als ons is voorgedaan?

laatste update.: 25-06-2017