PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Pinksteren: de GEEST zet in beweging

In een uitbundige dienst vierden we 4 juni in de Johanneskerk dat de Heilige Geest is ‘uitgestort’. Een moeilijke term, maar het gevolg is in elk geval inspiratie, enthousiasme, muziek en beweging. De Geest denkt niet in hokjes en vaste patronen, maar blijft verrassen. In deze dienst beleefden we dat op allerlei manieren.

De cantorij zong met ons vol geestdrift tal van pinksterliederen. Daar waren bekende bij en minder bekende, en er klonken ook prachtige solo’s.

Een grote verrassing was een heuse ‘flashmob’, misschien wel net zo onverwacht als de vurige tongen van 2000 jaar geleden.

Van overal uit de kerk stonden mensen op die spontaan begonnen te dansen – al bleek later dat ze de avond ervoor al wel een beetje geoefend hadden onder leiding van Nely Stuij.

Niemand kon blijven zitten, en velen gingen vrolijk meeklappen. In haar preek legde Irene de link met het Pinksterfeest, ook toen een aanstekelijke beweging die niemand onberoerd liet.

Voor een hele korte indruk van de flashmob: klik hier!

Weer heel anders was een lied van hedendaagse zangers Typhoon en Karsu dat we hoorden, ‘Hierheen Adem’, op een tekst van Huub Oosterhuis (blz 1143 van het liedboek). Als je die nog eens horen wilt: klik hier. 

Op vele manieren in beweging gezet gingen we de wereld in!

Nely Stuij

laatste update.: 13-06-2017