PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Derde zondag van de veertigdagentijd

Wie is Jezus zelf? Jezus is gevangen genomen en voor de Hoge Raad geleid. Ze vragen Hem naar zijn identiteit om hun afkeer bevestigd te krijgen. Er wordt geen enkele stap richting Je:us gezet. Hetbonrecht lijkt te gaan zegevieren.

laatste update.: 02-03-2016