PGS

ZWO

Nieuwsbericht
DE WOESTIJN LEEFT ............ EN DAT IS TE ZIEN
Zondag 13 maart was de eerste zondag in de 40-dagentijd. Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer een project voor deze periode, waaraan de kindernevendienst meewerkt. 40 dagen lang gaan we door de woestijn, zoals het volk Israël 40 jaar door de woestijn liep, voordat het het beloofde land binnen mocht trekken
Meteen bij binnenkomst in de kerk valt het al op, een grote woestijnrots tegen de muur. Die ziet niemand over het hoofd. Elke zondag komt er iets bij. Een plant, een voorwerp, een bloem of iets anders. Deze zondag werd er ook een spiegel neergezet, want....in de woestijn kom je jezelf tegen. In deze eerste zondag van de lijdenstijd preekte dominee Irene Pluim naar aanleiding van het verhaal van de zondeval en het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Vooraf legde ze aan de kinderen uit welke moeilijkheden je allemaal kunt tegenkomen in de woestijn. De cantorij zong verschillende passende liederen, soms samen met de gemeente. Enkele kinderen/jongeren leverden een bijdrage aan de dienst. Zo las Lunya van Wunnik: Het is sterk als je je eigen weg durft te gaan Het is sterk als je je weg zoekt door de woestijn van elke dag Het is sterk als je niet toegeeft aan verleidingen die je tegenkomt Het is sterk als je kwetsbaar durft te zijn Het is sterk als je opkomt voor anderen Het is sterk als je je ideaal blijft volgen voor een wereld van vrede en recht Het is sterk als je jezelf durft te zijn Tijdens deze zes weken worden er twee steeds terugkerende projectliederen gezongen: 40 dagen lang was Jezus in de woestijn en moest hij allerlei keuzes maken. De woestijn, een onherbergzame plek, waar het leven ver te zoeken is. Maar ook een stille plek en een plek van ontbering. Een plek waar je tot nadenken wordt aangezet. De 40-dagen voor Pasen is een tijd van rust en bezinning, voordat we het grote feest van Pasen vieren. Het wonderlijke verhaal waarin God sterker is dan de dood. Het verhaal, dat ons doet opstaan uit de dood die ons omgeeft. De woestijn leeft…! De Heer is waarlijk opgestaan!
laatste update.: 16-03-2011