PGS

ZWO

Nieuwsbericht
De Heer is mijn herder

Op zondag 26 april 2015 werd een bijzondere dienst gehouden, voorbereid door een aantal gemeenteleden samen met Ds. Irene Pluim. Thema  was de bekende Bijbellezing uit Johannes 10, vers 11-16 waarin Jezus zegt dat hij de goede herder is. Ds. Pluim vertelde dat er in de bijbel  veel  herder-verhalen staan. Het kan lijken dat de herders in die verhalen kleine onbeduidende mensen zijn, maar meerdere grote koningen uit de bijbel zijn eerst herder geweest.

Elly Meijers zong het toepasselijke lied “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Brey:

 

Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen,

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij.

 

Na de inleiding werd er in kleine groepjes gepraat over de Bijbellezing: “Wat raakt je in deze lezing, wat spreekt je aan? En wat betekent herderschap voor je?”. De 15 minuten die daarvoor waren ingeruimd bleken niet genoeg.

 

De voorbereidingsgroep deelde haar gedachten over de lezing met de gemeente. Voor de ‘één is het herderschap van Jezus een geloofsbasis, voor de ander de broodnodige schuilplek als het spannend wordt. Er werden vergelijkingen getrokken met mantelzorgerschap en opvang van kinderen van gedetineerden. Ook de verdeeldheid in de wereld werd genoemd. Maar Jezus zegt in de lezing dat ook schapen van buiten de kudde op zijn zorg kunnen rekenen.

Bijna vanzelfsprekend werd Psalm 23 gezongen en werd de dienst afgesloten. Er waren enthousiaste geluiden hoorbaar over deze aanpak van een thema uit de Bijbel. In de komende tijd zullen vaker dit soort gezamenlijk voorbereide diensten worden gehouden. Mensen die ook wel eens een dienst mee willen voorbereiden kunnen dit aangeven bij een van onze predikanten.

 

Bert Bosman

Foto’s:

1.     Elly Meijers zingt

2.     De voorbereidingsgroep luistert aandachtig

3.     In groepjes wordt gesproken over de Bijbeltekst

laatste update.: 26-04-2015